Conditiile minime pentru dotarea si functionarea cabinetelor medicale veterinare

Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari aproba conditiile minime pentru dotarea și functionarea cabinetelor medicale veterinare stabilite de Biroul Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari și emite:

COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
B I R O U L E X E C U T I V
Splaiul Independentei 105, sector 5, Cod 050097, BUCURESTI
Telefon / Fax 319.45.04; 319.45.05 www.cmvro.ro
E-mail: office@cmvro.ro

Avnd in vedere prevederile art. 35 al Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata cu modificarile și completarile ulterioare,
Avnd in vedere prevederile art. 17 al Regulamentului de organizare și functionare al Colegiului Medicilor Veterinari,
Avnd in vedere prevederile art. 2, alineatul (2) al Ordinului ANSVSA nr. 17 din 27 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare și controlul oficial al unitatilor in care se desfașoara activitati de asistenta medical-veterinara.

Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari aproba conditiile minime pentru dotarea și functionarea cabinetelor medicale veterinare stabilite de Biroul Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari și emite:Hotararea nr. 3 din 31.01.2009

Art. 1 Cabinetele medicale veterinare sunt unitati de asistenta medicala veterinara organizate conform Legii 160/1998, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, art.28 și care desfașoara una sau mai multe activitati veterinare mentionate in Anexa nr.1.
Art. 2 Cabinetele medicale veterinare vor desfașura activitati veterinare doar daca sunt inregistrate in Registrul Unic al cabintelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica și daca indeplinesc conditiile minime prevazute in Anexa nr.2.
Art. 3 (1) n vederea inregistrarii cabinetului medical veterinar solicitantul va depune documentia prevazuta de Statutul medicului veterinar și Ordinul ANSVSA 17/2008, art.5 la care se adauga raportul de autoevaluare.
(2) Biroul Executiv al C.M.V. va stabili modelul raportului de autoevaluare și il va difuza Consiliiilor Judetene
Art. 4 Unitatile medicale veterinare inregistrate pna la data intrarii in vigoare a prezentelor conditii vor depune in termen de 6 luni raportul de autoevaluare.
Art. 5 n functie de raportul de autoevaluare se va elibera/preschimba certificatul de inregistrare in conformitate cu modelul prevazut in Anexa nr.3
Art.6 Unitatile medicale veterinare (formele de desfașurare a activitatii medicale veterinare) pot fi de mai multe tipuri dupa cum urmeaza:
 • a) cabinet medical veterinar pentru consultanta de specialitate
 • b) cabinet medical veterinar
 • c) clinica veterinara
 • d) spital veterinar
Art. 7 Unitatile medicale veterinare mentionate la art. 6 literele b,c,d pot desfașura activitati de ambulanta veterinara cu respectarea conditiiilor minime prevazute in Anexa nr. 4
Art. 8 Urmatoarele norme igienico-sanitare sunt obligatorii pentru unitatile medical veterinare prevazute la art. 6 lit. b, c, d
 • a) asigurarea cu apa potabila;
 • b) racordarea la reteaua de canalizare a localitatii, astfel inct apele uzate sa nu produca poluarea apei, aerului și solului. Dotarea cabinetelor, in localitatile in care nu exista sisteme publice de canalizare, cu instalatii proprii de colectare a apelor uzate (fose septice de beton vidanjabile);
 • c) deșeurile rezultate in urma activitatilor medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate și neutralizate conform prevederilor legale in vigoare;
 • d) asigurarea unui microclimat corespunzator;
 • e) asigurarea iluminarii naturale și artificiale necesare desfașurarii in conditii optime a activitatii medicale ;
 • f) asigurarea limitarii zgomotului sub normele admise și/ sau asigurarea protectiei antifonice eficiente in interiorul și in afara cabinetelor;
 • g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curateniei;
 • h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice și decontaminante autorizate/inregistrate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide. Folosirea acestora se va face in functie de instructiunile de utilizare, la concentratiile și timpii de utilizare specificati de producator;
 • i) asigurarea de echipament de protectie specific pentru intregul personal, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • j) asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precautiile universale.
Art. 9 Spatiile destinate activitatii cabinetelor medicale veterinare pot suferi modificari structurale, de circuite și acces la utilitati, in vederea asigurarii unei ct mai bune adaptari functionale, cu respectarea prevederilor legale privind siguranta in constructii și in masura posibilitatilor tehnico-constructive oferite de spatiu.
Art. 10 (1) Administratiile publice locale, asociatiile sau societatile pentru protectia animalelor pot detine clinici mobile care sunt folosite exclusiv pentru interventii pe animale fara stapn, cu conditia ca acestea sa aiba contracte de prestari servicii cu medici veterinari organizati in conditiile Legii 160/1998, republicata.
(2) Clinicile mobile trebuie sa aiba posibilitati pentru sterilizarea instrumentarului, suprafete interioare lavabile și rezistente la dezinfectante, iar deșeurile sa fie distruse in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 11 Se interzice efectuarea interventiilor chirurgicale pentru animalele de companie, in afara cabinetelor medical veterinare, cu exceptia celor care constituie urgente.
Art. 12 (1) Activitatile veterinare fac parte din categor┬ía activitatilor de prestari servicii care includ manopera, produse medicinale veterinare, diete specifice, suplimente nutritionale sau alte materiale utilizate pentru diagnosticul, profilaxia și tratamentul animalelor.
(2) Cabinetele medical veterinare și pot organiza, in incinta respectiva, unitati farmaceutice veterinare sau magazine specializate de tip pet-shop, cu respectarea prevederilor legale in vigoare pentru aceste obiective.
Art. 13 Colegiul Medicilor Veterinari va verifica anual prin sondaj cel putin 20% din cabinetele medicale veterinare inregistrate.
Art. 14 (1) Prezenta hotarare va intra in vigoare de la data aprobarii de catre Consiliul National al CMV, respectiv 31.01.2009
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului National al CMV nr. 37/11.02.2004.
Art. 15 Prezenta hotarare este obligatorie pentru toti medicii veterinari de libera practica, membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.

Anexa nr.1
Lista activitailor veterinare care sunt efectuate la animale exclusiv de catre cabinetele medicale veterinare
1. Consultanta tehnica de specialitate
2. Consultatii clinice
3. Tratamente (cu exceptia celor locale, orale, aerosoli, inhalatii, instilatii aplicate de catre proprietarii animalelor dupa prescriptia medicala eliberata de catre un medic veterinar)
4. Vaccinari
5. Interventii chirurgicale și obstetricale
6. Aplicarea de microcipuri
7. Recoltari probe snge sau alte materiale biologice pentru examene de laborator
8. Biopsie și punctie
9. Radiografii, radioscopii cu sau fara substante de contrast
10. Examene de laborator
11. Artroscopie
12. Tuberculinari, maleinari
13. Electrocardiografie
14. Autopsie
15. Eutanasie
16. Fibroendoscopie
17. Teste rapide in scop de diagnostic
18. Ecografie
19. Examen trichineloscopic
20. Ambulanta veterinara
21. nsamntari artificiale *

* Aceasta activitate nu este exclusivitatea medicului veterinar.

Anexa nr.2
Conditiile minime pentru cabinetele medicale veterinare pentru consultanta de specialitate
A. Cu privire la spatiu:
1. Un birou care este și sediul cabinetului medical veterinar pentru forma de organizare persoana fizica autorizata și poate fi (sediul cabinetului medical veterinar), pentru forma de organizare persoana juridica.
B. Cu privire la dotare: nu este cazul
C. Cu privire la documente:

1. Evidente care sa ateste activitatea desfașurata: contracte, registre, etc
2. Atestatul de libera practica (copie)

Nota: Medicii veterinari care detin cabinete de acest tip pot efectua și activitati veterinare pe baza de contract prestari servicii cu exploatatiile profesionale de animale. n acest caz, fermele respective vor detine un punct veterinar dotat cu cele necesare activitatilor efectuate de catre medicul veterinar.

Conditiile minime pentru cabinetele medicale veterinare

A.Cu privire la spatiu:
1. Birou
2. Spatiu pentru depozitarea produselor medicinale veterinare și altor produse utilizate.
3. Spatiu pentru sterilizare, examene de laborator. in scopul efectuarii sterilizarii și pastrarii sterilitatii instrumentarului, dispozitivelor și materialelor sanitare, la organizarea activitatilor propriu-zise de sterilizare, precum și a activitatilor conexe (spalarea, decontaminarea, impachetarea și stocarea) se vor avea in vedere:
 • a) respectarea circuitelor functionale și utilizarea spatiilor anume desemnate;
 • b) amplasarea punctului de sterilizare intr-un spatiu adecvat organizarii activitatii de curatare și pregatire pentru sterilizare a instrumentarului și/sau a materialului moale, sterilizarii propriu-zise și depozitarii temporare a materialului sterilizat, respectndu-se principiul separarii materialelor sterile de cele nesterile;
 • c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui sa respecte prevederile legale in vigoare privind punerea in functiune a dispozitivelor medicale;
 • d) in locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afișa ciclul de sterilizare, precum și instructiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;
Activitatea de laborator cuprinde: examene hematologice, examene biochimice, examene hormonale, examene coproparazitologice, examene de urina, examene microscopice pe probe de raclaj, biopsie, punctie, snge, urina, etc. Examenele bacteriologice sunt interzise daca nu se dispune de hota laminara.

4. Sala de aștepare pentru cabinetele medical veterinare care desfașoara activitati pentru animalele de companie.
5. Sala de consultatii și tratament pentru cabinetele medical veterinare care desfașoara activitati pentru animalele de companie.
6. Sala de operatii pentru cabinetele medical veterinare care desfașoara activitati pentru animalele de companie, unde pavimentele, peretii, tavanele și suprafetele de lucru vor fi:
 • a) lavabile;
 • b) rezistente la dezinfectante;
 • c) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramne suspendate in aer;
 • d) fara asperitati care sa retina praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
7. Grup sanitar

B.Cu privire la dotare:
1. In scopul asigurarii lantului de frig, cabinetul medical va fi dotat cu:
 • a) cel putin un frigider cu compartiment de congelare separat, inchis cu ușa, precum și cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; inregistrarile privind graficele de temperatura ale frigiderului vor fi cuprinse intr-un registru separat;
 • b) cel putin o geanta izoterma dotata cu termometru - pentru transportul vaccinurilor și un termos pentru eventualitatea transportului unor cantitati mici de vaccin;
 • c) cel putin o geanta izoterma dotata cu termometru - pentru transportul de probe biologice (in cazul in care au loc prelevari de fluide biologice și acestea nu sunt transportate de unitati autorizate in acest sens).
2. Termometru
3. Stetoscop
4. Sterilizator umed sau uscat
5. Sonda esofagiana pentru bovine
6. Sonda nasoesofagiana pentru cabaline.
7. Mijloace de contentie (iavasa, capastru, chiostecuri, frnghii,etc)
8. Trocare
9. Pila rabotaj
10. Seringi tuberculinare (cel putin doua)
11. Ace pentru seringi de tubnerculinare
12. Cutimetru
13. Bisturiu
14. Foarfeca curba
15. Foarfeca dreapta
16. Pense anatomice
17. Pense hemostatice
18. Mobilier pentru medicamente
19. Dulap cu cheie pentru produsele anestezice și cele folosite la eutanasie
20. Dulap Venena și Separanda (pentru cei care detin produse din aceaste categorii)
21. Ace de unica folosinta
22. Seringi de unica folosinta
23. Vacutainere pentru probele de snge
24. Recipienti adecvati pentru alte probe biologice (urocultoare, coprocultoare, flacoane, eprubete cu dop rodat, placi Petri, etc)
25. Sonde și pipete vaginale
26. Speculum vaginal
27. Microscop
28. Trichineloscop (pentru cei care efectueaza trichineloscopie)
29. Lama trichineloscopica
30. Trusa podotehnica

Dotarile minime solicitate sunt in functie de activitatile veterinare efectuate și de speciile de animale și vor fi mentionate in raportul de autoevaluare.

C. Cu privire la documente:
1. Atestatul de libera practica (copie) pentru toti medicii veterinari
2. Registru de consultatii și tratamente in format electronic sau pe suport de hrtie.
4. Documentele aferente activitatilor sanitar veterinare concesionate (pentru cei care detin astfel de contracte)
5. Note de intrare-receptie pentru produsele medicinale veterinare.

Condisiile minime pentru clinica veterinara
A. Cu privire la spatiu:
1. Sala de asteptare
2. Sala de consultatii și tratamente
3. Sala de operatii: pavimentele, peretii, tavanele și suprafetele de lucru vor fi:
 • a) lavabile;
 • b) rezistente la dezinfectante;
 • c) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramne suspendate in aer;
 • d) fara asperitati care sa retina praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
In scopul efectuarii sterilizarii și pastrarii sterilitatii instrumentarului, dispozitivelor ș materialelor sanitare, la organizarea activitatilor propriu-zise de sterilizare, precum și a activitatilor conexe (spalarea, decontaminarea, impachetarea și stocarea) se vor avea in vedere:
 • a) respectarea circuitelor functionale și utilizarea spatiilor anume desemnate;
 • b) amplasarea punctului de sterilizare intr-un spatiu adecvat organizarii activitatii de curatare și pregÇatire pentru sterilizare a instrumentarului și/sau a materialului moale, sterilizarii propriu-zise și depozitarii temporare a materialului sterilizat, respectndu-se principiul separarii materialelor sterile de cele nesterile;
 • c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui sa respecte prevederile legale in vigoare privind punerea in functiune a dispozitivelor medicale;
 • d) in locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afișa ciclul de sterilizare, precum și instructiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;
4. Spatiu pentru depozitarea produselor medicinale veterinare și a altor produse utilizate.
5. Radiologie-conform legislatiei specifice elaborate de C.N.C.A.N.
6. Sala terapie intensiva: pavimentele, peretii, tavanele și suprafetele de lucru vor fi:
 • a) lavabile;
 • b) rezistente la dezinfectante;
 • c) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramne suspendate in aer;
 • d) fara asperitati care sa retina praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
4. Laborator. Activitatea de laborator cuprinde: examene hematologice, examene biochimice, examene hormonale, examene coproparazitologice, examene de urina, examene microscopice pe probe de raclaj, biopsie, punctie, snge, urina, etc. Examenele bacetriologice sunt interzise daca nu se dispune de hota laminara.
5. Grup sanitar

B. Cu privire la dotare:
1. In scopul asigurarii lantului de frig, clinica veterinara va fi dotat cu:
 • a) cel putin un frigider cu compartiment de congelare separat, inchis cu ușa, precum și cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; inregistrarile privind graficele de temperatura ale frigiderului vor fi cuprinse intr-un registru separat;
 • b) cel putin o geanta izoterma dotata cu termometru - pentru transportul vaccinurilor și un termos pentru eventualitatea transportului unor cantitati mici de vaccine in cazul in care se practica deplasarea la domiciliul clientului;
2. Masa de consultatie
3. Termometru
4. Stetoscop
5. Sterilizator uscat
6. Masa de operatie din material continu si rezistent la dezinfectante
7. Ciocan pentru verificarea reflexelor
8. Otoscop
9. Oftalmoscop
10. Refractometru
11. Sonde gastrice
12. Sonde urinare
13. Mijloace de contentie (botnite,etc)
14. Bisturiu
15. Foarfeci curbe
16. Foarfeci drepte
17. Pense anatomice
18. Pense hemostatice
19. Mobilier pentru medicamente
20. Dulap cu cheie pentru produsele anestezice și cele folosite la eutanasie
21. Dulap Venena și Separanda (pentru cei care detin produse din aceaste categorii)
22. Ace de unica folosinta
23. Seringi de unica folosinta
24. Vacutainere pentru probele de snge
25. Recipienti adecvati pentru alte probe biologice (urocultoare, coprocultoare, etc)
26. Electrocardiograf
27. Pense intestinale
28. Analizor hematologie
29. Analizor urina
30. Analizor biochimie
31. Centrifuga
32. Pulsoximetru
33. Sonde vaginale
34. Speculum vaginal
35. Trusa ortopedie
36. Ecograf
37. Aparat radiologic
38. Negatoscop
39. Lampa Wood
40. Lampa cu ultraviolete pentru sterilzarea salii de operatie
41. Cuști sau boxe pentru animale (in functie de specie)
42. Microscop binocular
43. Lame, lamele
44. Eprubete, stative
45. Coloranti
46. Trepied
47. Bec Bunsen
48. Congelator pentru pastrarea deșeurilor biologice pna la livrare.

C. Cu privire la documente:
1. Atestatul de libera practica (copie) pentru toti medicii veterinari
2. Registru de consultatii și tratamente in format electronic sau pe hrtie.
3. Documentele aferente activitatilor sanitar veterinare concesionate (pentru cei care detin astfel de contracte)
4. Note de intrare receptie pentru produsele medicinale veterinare

Conditiile minime pentru spitalul veterinar

A. Cu privire la spatiu:
1. Sala de așteptare
2. Sali de consultatii și tratamente
3. Sali de operatii: pavimentele, peretii, tavanele și suprafetele de lucru vor fi:
 • a) lavabile;
 • b) rezistente la dezinfectante;
 • c) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramne suspendate in aer;
 • d) fara asperitati care sa retina praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
4. Camera pentru sterilizare.
In scopul efectuarii sterilizarii și pastrarii sterilitatii instrumentarului, dispozitivelor și materialelor sanitare, la organizarea activitatilor propriu-zise de sterilizare, precum și a activitatilor conexe (spalarea, decontaminarea, impachetarea și stocarea) se vor avea in vedere:
 • a) respectarea circuitelor functionale și utilizarea spatiilor anume desemnate;
 • b) amplasarea punctului de sterilizare intr-un spatiu adecvat organizarii activitatii de curatare și pregÇatire pentru sterilizare a instrumentarului și/sau a materialului moale, sterilizarii propriu-zise și depozitarii temporare a materialului sterilizat, respectndu-se principiul separarii materialelor sterile de cele nesterile;
 • c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui sa respecte prevederile legale in vigoare privind punerea in functiune a dispozitivelor medicale;
 • d) in locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afișa ciclul de sterilizare, precum și instructiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;
5. Spatiu pentru depozitarea produselor medicinale veterinare și altor produse utilizate.
6. Radiologie-conform legislatiei specifice elaborate de C.N.C.A.N.
7. Sala terapie intensiva: pavimentele, peretii, tavanele și suprafetele de lucru vor fi:
 • a) lavabile;
 • b) rezistente la dezinfectante;
 • c) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramne suspendate in aer;
 • d) fara asperitati care sa retina praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
8. Laborator. Activitatea de laborator cuprinde: examene hematologice, examene biochimice, examene hormonale, examene coproparazitologice, examene de urina, examene microscopice pe probe de raclaj, biopsie, punctie, snge, urina, etc. Examenele bacteriologice sunt interzise daca nu se dispune de hota laminara.
9. Spatiu pentru spitalizarea animalelor cu boli noninfectioase: pavimentele, peretii, tavanele și suprafetele de lucru vor fi:
 • a) lavabile;
 • b) rezistente la dezinfectante;
 • c) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramne suspendate in aer;
 • d) fara asperitati care sa retina praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
10. Spatiu pentru spitalizarea animalelor cu boli infectioase prevazut cu o camera de carantina. Pavimentele, peretii, tavanele și suprafetele de lucru vor fi:
 • a) lavabile;
 • b) rezistente la dezinfectante;
 • c) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramne suspendate in aer;
 • d) fara asperitati care sa retina praful.
Se interzice mochetarea pardoselilor.
11. Grup sanitar
B. Cu privire la dotare:
1. In scopul asigurarii lantului de frig, spitalul veterinar va fi dotat cu:
 • a) cel putin un frigider cu compartiment de congelare separat, inchis cu ușa, precum și cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; inregistrarile privind graficele de temperatura ale frigiderului vor fi cuprinse intr-un registru separat;
 • b) cel putin o geanta izoterma dotata cu termometru - pentru transportul vaccinurilor și un termos pentru eventualitatea transportului unor cantitati mici de vaccine in cazul in care se practica deplasarea la domiciliul clientului;
2. Mese de consultatie
3. Termometru
4. Stetoscop
5. Sterilizator uscat
6. Mese de operatie din material continu și rezistent la dezinfectante
7. Ciocan pentru verificarea reflexelor
8. Otoscop
9. Oftalmoscop
10. Refractometru
11. Sonde gastrice
12. Sonde urinare
13. Mijloace de contentie (botnite,etc)
14. Bisturiu
15. Foarfeci curbe
16. Foarfeci dreapte
17. Pense anatomice
18. Pense hemostatice
19. Mobilier pentru medicamente
20. Dulap cu cheie pentru produsele anestezice și cele folosite la eutanasie
21. Dulap Venena și Separanda (pentru cei care detin produse din aceaste categorii)
22. Ace de unica folosinta
23. Seringi de unica folosinta
24. Vacutainere pentru probele de sange
25. Recipienti adecvati pentru alte probe biologice (urocultoare, coprocultoare, etc)
26. Electrocardiograf
27. Pense intestinale
28. Analizor hematologie
29. Analizor urina
30. Analizor biochimie
31. Centrifuga
32. Pulsoximetru
33. Sonde vaginale
34. Speculum vaginal
35. Trusa ortopedie
36. Ecograf
37. Aparat radiologic
38. Negatoscop
39. Lampa Wood
40. Lampa cu ultraviolete pentru sterilzarea salii de operatie
41. Cuști sau boxe pentru animale (in functie de specie)
42. Microscop binocular
43. Lame, lamele
44. Eprubete, stative
45. Coloranti
46. Trepied
47. Bec Bunsen
48. Congelator pentru pastrarea deșeurilor biologice pna la livrare.

C. Cu privire la documente:
1. Atestatul de libera practica (copie) pentru toti medicii veterinari
2. Registru de consultatii și tratamente in format electronic sau pe hrtie.
3. Documentele aferente activitatilor sanitar veterinare concesionate (pentru cei care detin astfel de contracte)
4. Note de intrare-receptie pentru produsele medicinale veterinare
5. Contract valabil pentru predarea deșeurilor in vederea distrugerii.

Anexa nr.3
Model certificat de nregistrare

Anexa nr.4
Conditii minime pentru ambulanta veterinara

A. Cu privire la spatiu:
Unitati medicale veterinare organizate conf. Art. 7 din Hotararea nr. 3/31.01.2009.

B. Cu privire la dotare:
1. Unitati medicale veterinare care detin ambulanta veterinara trebuie sa respecte dotarile minime prevazute in Hotararea nr. 3/31.01.2009.
2. Geanta frigorifica și termos
3. Ambulanta (mașina tip autoutilitara)
4. Trusa de urgenta (feși, tifon, comprese, branule, catetere, trusa perfuzie, leucoplast, solutii de rehidratare, antibiotice, hemostatice, anestezice, vomitive, antivomitive, antispastice, antiiflamtorii,etc)
5. Cuști pentru transport

C. Cu privire la documente:
1. Registru de consultatii și tratamente
2. Atestatul de libera practica (copie)
3. Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica.
4. Contract de prestari servicii, cu cabinete, clinici, spitale veterinare pentru efectuarea activitatilor veterinare care un pot fi efectuate de cabinetul propriu.

NOTA:
1. Ambulanta veterinara va asigura primul ajutor animalelor și dupa caz vor fi transportate in cabinete, clinici și spitale veterinare.
2. Ambulanta veterinara va functiona in cadrul unitatilor medicale veterinare mentionate la art. 6, lit. B, c și d din hotararea nr. 3/31.01.2009.